Офіс: с. Малехів, вул. Галицька, 1Б, Бізнес-центр
Виробництво: с. Муроване, вул. Тецівська, 10

 

NOXy® Adblue® Адблю

NOXy® Adblue® - надзвичайне чисте рішення, розроблене спеціально для дизельних двигунів з системою SCR. Адблю переважно, складається з води а також карбаміду (сечовини). Він вприскується у вихлопні гази, щоб зменшити шкідливу емісію NOXy та відповідати стандартам емісії, Євро-4, Євро-5, Євро-6.

Реагент - являє собою водний розчин сечовини, отриманий з технічно чистої сечовини (без сторонніх речовин), демінералізованої води, містить 32,5% сечовини. Продукт нетоксичний, без запаху, без кольору, безпечний для навколишнього середовища. NOXy Aus 32 виготовляється відповідно до вимог ТУ.У.20.5-33957741-00162017.


Продукт дозволяє знизити вміст оксидів азоту у вихлопі дизельних двигунів на 90%. Вимоги визначаються в Україні ТУ.У.20.5-33957741-00162017.

NOXy AdBlue вприскується в випускний трубопровід, в результаті селективної каталітичної реакції, в якій оксиди азоту і аміак перетворюються в нешкідливий азот та водяну пару.


Adblue NOXy, знаходиться у спеціальному бакові, під тиском 4,5 - 8,5 бар через інжектор вприскується в потік відпрацьованих газів. Результатом впливу гарячих газів на розчин, він розкладається: аміак (NH3), ізоціанову кислоту (HNCO). Далі ізоціанова кислота в процесі гідролізу розкладається знову: аміак, вуглекислий газ (CO2). Отриманий таким чином аміак використовується для нейтралізації оксидів методом селективної каталітичної нейтралізації, в результаті якої отримуємо вуглекислий газ, азот (N2) і водяну пару.

Adblue® NOXy® від «ТІЗ-Карбогаз»

Економія палива

За рахунок використання SCR системи автовиробникам вдалося домогтися економії споживання палива близько 3-5%. Витрата реагенту становить близько 4-5% від витрати палива.

Високий ступінь очищення

Адблю - синтетичний продукт вищого ступеня очищення

Відповідність стандартам

Наш продукт відповідає вимогам ТУ У 20.5-33957741-00162017.

Нешкідлива суміш

За допомогою SCR системи AdBlue впорскується в систему в певній кількості та викликає реакцію, в результаті якої аміак, що містяться у відпрацьованих газах, перетворюються в нешкідливі азот і воду.

Де застосовується Noxy AdBlue


Аus застосовується системами SСR в виробництві автомобілів за нововведеними директивами, які ввів Євросоюз, врегульовують еміcію шкідливих речовин в дизельних моторах. Згідно директивам Євро-cоюзу 1 жовтня 2006 вcтупили вдію новіші, вищі норми викидів вихлопів в атмосферу (за назвою Євро- 4), які 1 жовтня 2008 ще підвищилися (в Євро-5 ). Відповідно, автовиробники почали випуск автомобілів Євро-5 після 2009.

Нововведені стандарти потребують від заводів вантажних автомашин cпорядженої масою понад 3,5 тон відповідати нормам емісії. SCR технологія надає ці можливості. Дійcний рівень норм викидів шкідливих речовин - Євро-6 - вступив в дію в 2014 році. Допуcтима норма викиду оксидів cтановить 400 мг/кВтг, тобто 80% менше, ніж в нормі Євро-5.

Споживання

Реагент заливається в окремий бак, переважно синьою кришкою. Споживання реагенту в легкових автомобілях становить близько 5% споживання дизельного палива.

У вантажних автомобілях система очищення вихлопу включається з раннього етапу і тому споживання Адблю (Aus 32) становить близько 6%.

Виробництво AdBlue (Aus 32)Розлив реагенту Адблю (Aus 32) здійснюється європейськими виробниками.

Про компанію

Компанія «ТІЗ-Карбогаз», це єдиний виробник в Україні реагенту Адблю (Aus 32), який використовується для очищення вихлопних газів дизельних двигунів методом селективної каталітичної нейтралізації.

Aus 32 дозволяє знизити вміст оксидів азоту у вихлопі дизельних двигунів на 90%. Вимоги до реагенту визначаються технічними умовами ТУ У 20.5-33957741-00162017.


Виробничі потужності підприємства, поєднанні сучасними технологіями та наявністю акредитованої лабораторії забезпечують виготовлення та контроль якості реагенту Адблю, всі етапи включаючи водопідготовку, розлив та продаж продукції.


NOXy Адблю (Aus 32) знайшов застосування систем SCR, автомобілебудуванні в зв'язку з новими директивами Європейського союзу, що регулюють емісію шкідливих речовин в дизельних двигунах. Відповідно до директив Європейського союзу, 1 жовтня 2006 року набули чинності нові, більш жорсткі норми викидів вихлопних газів (так звані Євро-4), які від 1 жовтня 2008 року ще більш посилилися (так звані Євро-5 ).

Нові стандарти вимагають від виробників вантажних автомобілів зі спорядженої масою понад 3,5 тонн відповідати нормам емісії. Такі можливості дає SCR технологія. Актуальний рівень норм викидів шкідливих речовин - Євро-6 - вступив всилу в 2014 році. Допустиме значення викиду оксидів азоту становить 400 мг/кВтг, тобто 80% менше, ніж норма Євро-5.

NOXy Adblue